Neden Fransa'da Eğitim?

     • Herkese açık ve ücretsiz eğitimden faydalanma imkanı (devlet üniversitelerinde ve mühendislik okullarında düşük kayıt masrafları)
     • Yabancı öğrenciler ile Fransız öğrencilerin aynı muameleyi  (aynı statü ve ücretler) görmesi
     • Öğrenciler için konut yardımı (Fransız ve yabancı öğrencilere aynı oranda) yapılması
     • Dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan Fransızcayı öğrenme fırsatı 

Fransa'da yüksek öğrenimin kökleri çok eskiye uzanmaktadır. Sorbonne gibi uluslararası üne sahip büyük üniversitelerinin yanında kaliteli işletme veya mühendislik okullarında eğitim almak mümkündür.  Fransız yüksek öğretim kurumları çok sayıda olup Fransa geneline dengeli bir biçimde dağılmış durumdadır. 

Fransa hükümeti her yıl kaynaklarının yaklaşık % 20'sini eğitime ayırmaktadır. Bu bütçe ile verilen eğitimin ve diplomaların kalitesi denetlenmektedir. Üniversite ve yüksek okullarda eğitim gören, hangi milletten olursa olsun, her öğrencinin öğrenim masraflarının bir kısmını devlet üstlenmektedir. Fransa’da yüksek öğretim ücretleri devletin gösterdiği çabalar sayesinde oldukça makul düzeydedir. Devletin her yıl Fransız ya da yabancı öğrenci başına sağladığı katkı ortalama 6,000 Avro'dur. Bundan dolayı Fransa'da öğrenciler, eğitim hayatları boyunca göreceli olarak diğer ülkelerdeki öğrencilere göre daha rahat etmekte olup yapılan çok sayıda sportif, turistik ya da kültürel etkinliklerden oldukça makul ücretlerle faydalanmaktadırlar. 

Fransa'da öğrenim, sanılandan daha kolaydır. Yüksek öğrenimdeki esneklik sayesinde her öğrenci kendi ihtiyaçlarına uygun bir eğitim alma olanağı bulabilmektedir. Böylece her alanda binlerce fırsat öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. 

Fransız üniversitelerinde 2,4 milyon kayıtlı öğrenci bulunmakta olup bunların aşağı yukarı % 10'unu dünyanın çeşitli yerlerinden gelen uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Fransa, dünyada en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor.

Lisans eğitimi üç akademik yıl, altı dönem olarak yapılır ve 180 ECTS kredisi alınması suretiyle tamamlanır. Üniversitelerden alınan diploma ve sertifikalar ülke çapında geçerlidir. Her akademik yılın sonunda bir sonraki yıla geçebilmek için büyük sınavlar yapılmaktadır. 

Grandes Ecoles veya özel uzmanlık eğitimi veren okullarda eğitim 5 yıllıktır ve gerek girilen okul bünyesinde gerekse orta öğretim kurumları bünyesinde alınacak iki yıllık bir hazırlık eğitimini de kapsar. Bu durumda "Hazırlık sınıfları" söz konusu olup bu hazırlık sınıflarını bitirenler son derece zorlayıcı giriş sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu toplam 5 yıllık eğitim sonrası öğrenciler yüksek lisans diploması ile mezun olurlar. 

İlk iki yıllık üniversite eğitiminden sonra “DEUG – Diplôme d’Etude Universitaire General” diye adlandırılan bir diploma belgesi alınır. Bu belge öğrencinin lisans eğitiminin yarısını tamamladığını ispat eder, ön lisans diplomasına denktir. Üniversiteye ise bu ilk iki yılın sonunda yapılan “Baccalaureat” sınavından (Türkiye’de ÖSS dengidir) sonra başlanır. Üçüncü akademik yıl “Licence” ve dördüncü yıl ise “Maitrise” diye adlandırılır.

Dört yıllık eğitimden sonra öğrenciler beşinci yıl eğitimleri için seçim yaparlar. Daha çok teori ve araştırma ağırlıklı eğitim almak isteyenler "Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA)" programını seçerken genelde firmalarda pratik eğitim almak isteyenler "Diplôme d’Etudes Superioures Specialisees" programını seçerler.
Türkiye'den giden öğrencilerin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir: Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Sanat (%26); Hukuk ve Siyaset Bilimi (%19); İşletme, İktisat (%21); Mühendislik Bilimleri (%17); Yabancı Diller (%8). 

<< Geri