Neden Belçika'da Eğitim?

Belçika’da okullar devlet tarafından açıldığı gibi özerk kurum ve kuruluşlar tarafından da açılabilmektedir. Bu çerçevede okullar; Belediye Okulları, Devlet Okulları ve Katolik (Dini) Okulları olarak sınıflandırılabilir. Bütün okullarda genel anlamıyla aynı öğretim programı ve çalışma planı uygulanmakta olup, okullar devlet tarafından denetlenmektedir. Söz konusu okulların giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Belçika’da 18 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 9’u Belçika Valon Toplumu, diğer 9’u ise Belçika Flaman Toplumu bölümündedir. Ayrıca, 59 yüksekokulun 30’u Fransızca konuşulan, 29’u Flamanca konuşulan bölgelerde kurulmuştur.

Üniversite öğretimi üç kademeye ayrılabilir. İlk iki kademe önlisans ve lisans, üçüncü kademe ise lisansüstü öğrenim olarak isimlendirilebilir. İki veya üç yıl süreli üniversite birinci kademe eğitimi, yüksek öğretime geçiş hakkı veren lise diplomalı tüm öğrencilere açıktır. Bu eğitim kademesinde genel ve bölümle ilgili fen veya beşeri bilimlere giriş öğretimi verilir.

Üniversiteler, üniversite öğreniminin ikinci kademesinden -lisans- derecesi alanlara üçüncü kademe eğitimi sunmaktadır.

Bazı uzun süreli yüksekokullar da üçüncü kademe programları uygulamaktadır. Bu okulların bir yıllık lisansüstü programları, eğitim amaçları doğrultusunda, üniversitelere göre daha pratik ve uygulamaya yönelik eğitim verirler. Bunlar, daha önce görülen yüksekokul eğitiminin genişletilmesi veya alanlarındaki belli bir konuda uzmanlaşma eğitimi vermeye yönelik programlar olabilir. Söz konusu eğitimin üniversitelerin lisansüstü programlarıyla karşılaştırılması zordur. Bu programlar aynı zamanda üniversite -lisans- mezunlarına da açıktır.

<< Geri