Kabul Koşulları

İngiltere'de eğitim zorunluluğu beş ile on altı yaş arasındadır. Böylelikle öğrenciler en az on bir yıl zorunlu eğitimlerini tamamlamak için okula devam ederler. Fakat, günümüzde öğrencilerin birçoğu üç-dört yaşlarında anaokuluna başlıyor ve on altı yaşından sonra da eğitim almaya devam ediyorlar. 

Zorunlu eğitim süreci boyunca öğrencilerin devam edebileceği iki tür okul vardır. Bunlar: 

Devlet Okulları (State-Funded Schools) ve Bağımsız Okullar (Independent Schools-Boarding Schools). Öğrenciler okulların belirlediği bir ücret karşılığında bu okullarda eğitim alırlar. 

Öğrencilerin yüzde yedisi bağımsız okul sistemine bağlı okullarda eğitim almaktadır. On altı yaşından küçük uluslararası öğrenciler genelde iki bin bağımsız okuldan birini tercih ederler ki bunların aralarında Eton College, Harrow School gibi İngiltere'nin en ünlü ve en eski okulları da bulunmaktadır. 

Günümüzde İngiltere daha fazla insanın öğrenim görmesi için yeni üniversiteler açmış ve varolan üniversitelerin birçoğunu genişletmiştir. Son yıllardaki bu gelişmelerden sonra on yıl önce sekizde bir olan yüksek öğrenime devam eden yirmi bir yaş altı genç sayısı günümüzde üçte bir olmuştur.

Son yapılan araştırmalara göre İngiltere’de iki yüze yakın tanınmış ve kalitesi belli yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların en önemlileri dünyaca meşhur Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin de içinde bulunduğu üniversitelerdir. Üniversitelere ek olarak ya kendisi ya da bir üniversiteyle anlaşmalı olarak lisans eğitimi veren birçok kolej vardır. 

Ayrıca üniversiteler tarafından tanınan birçok kolej tarafından verilen lisans eğitimine bir yıl devam ettikten sonra öğrenciler lisans eğitiminin geri kalan kısmına üniversitede tamamlayabilirler.

İngiltere’de farklı alanlarda 20.000’den fazla yüksek lisans eğitimi veren program vardır. Bazı yüksek lisans eğitim konuları derslerde ve seminerlerde işlenmekle birlikte bazı konular üzerine de çeşitli araştırmalar yapılarak yüksek lisans eğitimi tamamlanır. Üniversiteler yüksek lisans eğitimi boyunca öğrencilere her türlü desteği verir. Yüksek lisans eğitimi altı ayla iki yıl arasında değişen yoğun bir süreçte tamamlanır.  Diğer ülkelere göre daha kısa dönemde tamamlanan program öğrenciye hem maddi hem de mesleki açıdan önemli kakılar sağlamaktadır.

İngiltere'de birçok devlet koleji ve üniversitesi tarafından İngilizce kursları yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak verilir. Ancak Türk öğrenciler yarı zamanlı kurslara katılamazlar. Tam zamanlı kurslar da haftada en az 15 saat olarak verilir. Devlet okulları bir akademik yıl içerisinde Ekim, Ocak ve Nisan aylarında olmak üzere 3 dönemde İngilizce kurslarına başlar. Bu dönemler haricinde okula başlamak mümkün değildir. Bazı devlet okulları yaz aylarında yaz kursları düzenler ve bu kurslar Haziran ayında başlar. Bu okullar özel okullara göre daha ekonomiktir. 


İngiltere için eğitimin ne kadar önemli olduğunu en ünlü ve eski okullara, yüksekokul ve üniversitelere sahip olmasının yanında en yeni ve en modern teknolojiyle donanmış okullara sahip olmasından anlayabiliriz. Yine de her zaman eğitimle alakalı konular öğretmenler, aileler ve öğrenciler arasında tartışılır. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki eğitim sistemi genelde aynı yapıya sahiptir. Ama İskoçya'da uygulanan sistem diğer bölgelerdeki sistemlerden bazı farklı yönler içerir. İskoçya’da lisans eğitimi 4 yıl devam ederken, diğer bölgelerde 3 yıldır. 

İngiltere'deki eğitim sistemi yüzyıllardır devamlı bir gelişim süreci içinde olup günümüzde de kalitesi tartışılmaz bir sistemdir. 

Akademik Takvim

İngiltere'de okullar Eylül veya Ekim aylarında başlayıp Haziran veya Temmuz aylarında son bulur. İngiltere'de üç dönemli bir eğitim-öğretim süreci vardır. Bu süreç dışında Ağustos ayının tamamını, Temmuz ve Eylül aylarının da bir kısmını kapsayan bir yaz tatili dönemiyle Noel ve Paskalya tatilleri vardır. 

Okullara en iyi başlama zamanı Eylül ve Ocak'tır. Okullar başka zamanlarda da öğrenci kabul etme konusunda esnek davranabilirler. Bu esneklik tamamıyla sizin niteliklerinize bağlıdır. Kendinizi ne kadar iyi sunarsanız, o kadar çok bu okullara girme şansı elde edersiniz.

<< Geri