Kabul Koşulları

Kanada’da 100'ü aşkın üniversite bulunur. Bu üniversitelerin yanısıra lisans ve sertifika eğitimi veren üniversiteye bağlı kolejler de bulunur. Kanada üniversitelerine müracaat 

(Ontorio eyaleti dışında) doğrudan üniversitelere yapılır. Her üniversite kendi kriterlerine göre öğrenci alımı yapar. Kanada üniversitelerinin kendi aralarında oluşturmuş olduğu bir birlik vardır. “Association of Universities and Colleges of Canada” olarak bilinen bu kuruluş üyesi tüm okullar Türkiye'de YÖK tarafından tanınmıştır.


Kanada üniversitelerine giriş şartları içinde en önemlileri, öğrencinin İngilizce dil seviyesi, akademik yeterliliği, bilgi ve yetenek testlerinde aldığı sonuçlar, referans mektupları ve Kanada’da öğrenim ve geçim masraflarını karşılayabilmesidir. 

Kanada üniversitelerinin hemen hepsi, anadili İngilizce olmayan öğrencilerden, kabul şartı olarak TOEFL sınavından yeterli bir puan istenir.  Bilgisayarlı sistemle yapılan TOEFL sınavında iyi bir üniversiteye girmek için en az 213 TOEFL puanı almak gerekir. Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, Kanada’da herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programına katılabilmesi mümkün değildir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenci dilini geliştirmek için Kanada’daki dil okullarına da gidebilir.


Öğrencinin herhangi bir üniversiteye kabul edilebilmesi için daha önceki öğrenimi süresince başarılı olması gerekir. Yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren not dökümü istenir. Birçok üniversite, kabul şartı olarak en az B (10 üzerinden 7,5 ya da 4 üzerinden 3) genel not ortalaması ister. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden üniversiteler de bulunur. En son okunulan okulda dereceye girmek kabulde önemli bir etki yapar.

GRE (Graduate Record Examinations), Kanada üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken bir testtir. Mesleki ve genel yetenek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Üniversitelerin büyük çoğunluğu yüksek lisans ya da doktora programlarına giriş şartlarından biri olarak GRE genel yetenek testini isterler. Genel yetenek testi üç bölümden oluşur. Bunlar sözel, sayısal ve analitik bölümlerdir.  Bazı üniversiteler GRE meslek testini de ayrıca isteyebilirler. Meslek testi şu bölümleri içerir; bilgisayar bilimleri, biyokimya ve moleküler biyoloji, genel biyoloji, eğitim, ekonomi, fizik, İngiliz ve Amerikan edebiyatı, kimya, jeoloji, matematik, müzik, mühendislik, psikoloji, siyasal bilimler, tarih ve sosyoloji. GRE sınavında puanlar 200-800 arasında değişir. Öğrencilerden istenen puan üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterir. GRE, Kanadalı öğrencilerden de istenir. Bu nedenle sözel kısmı İngilizce dili bakımından TOEFL sınavından çok daha ağırdır.

GMAT (Graduate Management Admission Test), Kanada’da işletme bölümü ve bunun alt dallarında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenen test şeklindeki bir sınav olup, puanları 200-800 arasında değişir. GMAT Kanadalı öğrencilerden de istenir. Bu nedenle sözel kısmı İngilizce bakımından TOEFL sınavından çok daha zordur.

Uluslararası öğrencilerin Kanada üniversitelerinden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Normal olarak, üniversiteler uluslararası öğrencilere ilk sene burs ya da asistanlık vermeme eğilimindedirler. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs alabilirler. Burslar çoğunlukla kısmidir. Çok iyi İngilizce bilen, TOEFL, GMAT, GRE sınavlarında üst %1'e girebilen üniversite birinci, ikinci ya da üçüncülerinin veya not ortalaması 10 üzerinden 8.5-9 veya 4 üzerinden 3.5 ve üzeri olanların, çok iyi referansları ve aynı zamanda kültürel, sportif ve bilimsel ödülleri veya etkinlikleri olması durumunda bazı Kanada üniversitelerinden burs almaları mümkün olabilir. Ancak bu düzeydeki öğrencilerin bile küçük bir bölümünün burs alabileceği unutulmamalıdır.

<< Geri