Burs Rehberi

Yurtdışındaki üniversiteler ve birçok yerli ve yabancı kurum, başarılı öğrencilere yurtdışında burs konusunda yardımcı olmaktadır. Yurtdışındaki pek çok üniversiteye lisans ve yüksek lisans başvurusu yaparken aynı anda burs başvurusu da yapılabilir.

Özellikle yurtdışı eğitim için burs alabilmek için başarılı bir öğrenci olmak gerekir. Bu nedenle, genelde öğrenci başarılı değilse tavsiye edilen yurtdışı eğitimi kendi olanaklarıyla veya ailesinin ya da bir yakınının ekonomik desteğiyle yapmasıdır. 

Burs Alabilmek Gereken Nitelikler

    •  4’lük not sisteminde 3,5 ve üzeri not ortalaması olmak
    •  Gitmek istediği ülkenin ana dilini çok iyi bilmek
    •  Dil seviyesinin yeterli olduğunu resmi bir sınavla belgelemek.
    •  Sosyal, kültürel, bilimsel veya sportif önemli bir başarıya imza atmak 

Eğer aday başarılı bir öğrenci değilse ve ekonomik durumu kısıtlıysa, yapılması gereken daha çok ekonomik kurslar veya üniversiteler araştırılmasıdır. Yurtdışında bir kolej veya üniversiteden kabul edilmiş olmak, mutlaka burs alınabileceği anlamına gelmez. Ayrıca, burs başvurusu yapılan kurum veya üniversitenin aradığı niteliklere uygun olmak bile burs alınabileceği anlamına gelmez. Şu gerçek unutulmamalıdır ki, dünya genelinde on binlerce kişi burs arayışı içinde olup bunlardan sadece çok az bir kısmı burs elde edebilmektedir. 

Burs Arayışına Nasıl ve Nereden Başlanmalıdır? 

Başarılı bir öğrenci doğrudan burs veren kurumlar ve üniversiteler içerisinde seçim yaparak kendisine en uygun kurumlara başvurusunu yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler burs açısından çok şanslıdırlar. Öncellikle, Türkiye’de burs veren YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, British Council ve Fulbright gibi kurumlara burs müracaatında bulunmaları tavsiye edilir. 

Bu durumdaki öğrencilerin burs alabilecekleri diğer önemli bir kurum ise doğrudan kabul alınan yurtdışı üniversiteleridir. Yurtdışı üniversiteleri önemli sayıda burs vermektedir. Bundaki amaç bünyesine başarılı öğrencileri dahil ederek okulun şöhretini uzun vadede canlı tutmaktır. Yine de, çok başarılı bir öğrenci olunsa bile yurtdışında bulunan en iyi üniversitelerden bazıları burs vermeyebilir. Örneğin; Harvard, Cambridge, Oxford, Yale ve UCLA gibi üniversitelerden burs almak çok zordur. Bu üniversitelerden burs alabilmek için olağanüstü bir öğrenci olmak gerekir. Yukarıda da değindiğimiz gibi başarılı olunmasına rağmen burs istenildiği takdirde burs önerebilecek üniversiteler ismi az duyulmuş üniversiteler olabilir.

Burs veya finansal yardım sağlanabilecek bir başka yol ise yurtiçi veya yurtdışı vakıflardır. Son yıllarda dünya genelinde pek çok vakıf başarılı yabancı öğrencilere burs sağlamaktadır. Vakıf bursları genelde, vakıfların faaliyet konusunda bilimsel ve akademik çalışma yapacak başarılı öğrencilere verilir. 

Bir diğer önemli nokta da öğrenciye önerilecek burslar kısmi burs olabilir. Yani, burs sadece okul ücretini veya okul ücretinin bir kısmını kapsayabilir. Konaklama, yaşam, ulaşım gibi ekstra harcamaları öğrenci kendi bütçesinden yapmak zorunda kalabilir. Ya da başka bir kurumdan harcamalar için burs isteyebilir. 

Yurtdışı eğitimi finanse edebilmenin bir diğer yolu ise banka veya finans kurumlarından eğitim kredisi almaktır. Ancak, ülkemizdeki bankacılık sisteminde özellikle yurtdışı eğitime kredi veren çok az sayıda banka vardır ve var olanların koşulları da oldukça ağırdır. Yapı Kredi Bankası, HSBC ve Citibank yurtdışı eğitim kredisi veren bankalardan birkaçıdır. Yurtdışındaki bankalar ise kendi vatandaşlarına çok uygun koşullarla eğitim kredisi vermektedir. Ancak bu kredilerden yabancı öğrenciler yararlanamaz. Yararlanabilmenin temel şartı o ülkenin vatandaşı olmak veya oturum izni sahibi olmaktır. 

Burs Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncellikle, başvuru yapmak istenilen kurumun burs başvuru formu olup olmadığı öğrenilmelidir. Eğer varsa, öncellikle kurumdan bu başvuru formu istenmelidir. Başvuru formu çok dikkatli bir şekilde tüm sorular yanıtlanarak doldurulmalıdır. 

Eğer burs başvurusu yapmak istenilen kurumun resmi bir başvuru formu yoksa aşağıdaki evrakları hazırlamak gerekir:

    •  Çok iyi yazılmış, fakat uzun olmayan bir özgeçmiş/ CV (Curriculum Vitae) 
   •  Bir ön yazı (Bu yazıda öğrenci eğitim yapmak istediği alan ve okul hakkında detaylı bilgi vermelidir. Ayrıca, okula kabul edilip edilmediği yazılmalı, ne kadar maliyeti olacağı belirtilmeli ve bu paranın neleri kapsadığı anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır.) 
    •  Mezun olduğu okuldaki bir profesörden veya kendisini tanıyan kariyer sahibi birisinden alınan referans mektubu

Başvuru yapılan kuruma yüzlerce hatta binlerce öğrencinin başvurduğu düşünülerek mutlaka başvuruyu farklı kılacak bir özellik, yetenek veya başarı öne çıkartılmalıdır. Yazılan ön yazıda çok fazla detaya inmeden temiz bir dille öğrenci kendini ve projelerini anlatmalıdır. 

Başvurular, mutlaka verilen son tarihten önce yetkili kişilerin eline ulaşmış olmalıdır. Birçok kuruma burs başvuruları, kurumların başvuruları değerlendirmeye çok erken başlamalarından dolayı, en az 1 yıl önceden yapılmaktadır.