Neden ABD‘de Eğitim?

- Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olması ve iş olanaklarının fazla olması
- Üniversitelerin bilimsel araştırmalara destek vermesi
- Üniversitelerin başarılı öğrencileri burslarla ödüllendirmesi
- Amerika'nın devlet üniversitelerinin ekonomik olması
- Eğitim sonrası öğrencilere staj ve iş olanakları sağlanması
- New York, California, Boston ve Florida gibi bölgelerin öğrencilere cazip gelmesi
- Hollywood kültürünün bazı öğrencileri etkilemesi 

3,600 civarındaki üniversite ve kolej arasından üniversite, bölge ve program seçimi yapmak bir hayli zordur. Amerikan üniversiteleri her ne kadar da birbirlerine benzerlik gösterseler de dikkatlice incelendiğinde aralarında belirgin farklar olduğu ortaya çıkacaktır ve her bir okulun kendine özgü bir özelliği ve programı olduğu görülecektir. Amerikan kolej ve üniversiteleri arasından seçim yaparken okulun akredite olup olmadığı, büyüklüğü, giriş koşulları, yeri ve toplam öğrenci sayısı gibi birçok konuya dikkat etmek gerekir.  

Akreditasyon kısaca üniversitelerin eşdeğerliği demektir. ABD’de çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Bunların hangisinin öğrenci için en uygun olduğunu bulabilmek bir hayli güçtür. Bu konuda en güvenilir yollardan birisi üniversitenin Türkiye’de YÖK tarafından denkliğinin verilip verilmediğidir. YÖK tarafından sadece ABD’de akredite (geçerli) üniversitelerden mezun olanların diplomaları kabul edilir. Akredite olmayan okullara gidildiği takdirde diplomaların herhangi bir geçerliliği olmayacak ve erkek öğrenciler askerlik dönemleri geldiğinde askerlik tecili yapamayacaklardır. 

ABD’de ülke çapında bir Milli Eğitim Yasası yoktur. Eğitim ve üniversiteler eyaletlerin yasalarına bağlıdır. Eyaletlerin eğitim yasaları eyaletlere göre önemli farklılıklar gösterir. Bu nedenle üniversitelerin eğitim kalitesini kontrol önemli bir sorundur. Bu sorunu gidermek için ve üniversiteler arası bir standardizasyon sağlamak için meslek örgütleri ve en başta da üniversitelerin kendileri akreditasyon teşkilatları oluşturmuşlardır. 

Yüksek öğretime ABD'de devam etmek isteyen öğrenciler, Amerikan üniversitelerine girebilmek için bir Amerikalı öğrenci kadar dersleri anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde İngilizce bilmek zorundadırlar. İngilizcesi yeterli olmayanlar dil okuluna gitmek durumundadırlar. Bazı durumlarda akademik olarak çok başarılı olan öğrencileri -İngilizce düzeyleri yeterli olmasa bile - şartlı kabul edilebilirler. Bu durumda bile öğrenci kendisine verilen süre içerisinde İngilizcesini yeterli düzeye getirmek zorundadır. Amerikan üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliği TOEFL İngilizce sınavı ile ölçülür. Pek çok üniversite TOEFL sınavından en az 213 puan isterken, çok iyi üniversiteler 240-250 isteyebilirler. Community kolejlere ise 173 TOEFL sonucu ile girilebilir. 

<< Geri